Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Goleszów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Wójt Gminy Goleszów (2)
    Rada Gminy Goleszów (1)

Gmina
    Statut Gminy (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Centrum Usług Społecznych w Goleszowie (1)
        Szkoła Podstawowa w Bażanowicach (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie (1)
        Szkoła Podstawowa w Goleszowie (1)
        Przedszkole Publiczne w Goleszowie (1)
        Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie (3)
    Instytucje kultury (0)
        Informacja (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (3)
        Gminna Biblioteka Publiczna (11)
    Jednostki pomocnicze - sołectwa (1)
        Bażanowice (3)
        Cisownica (3)
        Dzięgielów (3)
        Godziszów (3)
        Goleszów Dolny (3)
        Goleszów Górny (3)
        Goleszów Równia (3)
        Kisielów (3)
        Kozakowice (3)
        Leszna Górna (3)
        Puńców (3)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
        Wójt Gminy WG (2)
        Zastępca Wójta ZW (2)
        Sekretarz Gminy SG (2)
        Skarbnik Gminy SK (2)
        Urząd Stanu Cywilnego USC (2)
        Referat Finansów, Podatków i Opłat FN (2)
        Referat Organizacyjny SA (2)
        Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska ROŚ (2)
        Referat Promocji Gminy PG (2)
        Referat Oświaty OS (2)
        Referat Drogowo - Komunalny (2)
        Referat Inwestycji i Infrakstruktury kanalizacyjnej (2)
        Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami GN (2)
        Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej (2)
        Stanowisko ds. Rozwoju Gminy (1)
        Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych OIN (1)
        Inspektor ochrony danych IOD (2)
        Archiwista ARCH (2)
        Audytor wewnętrzny AW (1)
    Jak załatwić sprawę (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (21)
            Dowody Osobiste (2)
            Ewidencja Ludności (9)
        Referat Organizacyjny (0)
            Działalność gospodarcza (14)
        Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (0)
            Ochrona środowiska (8)
            Gospodarka odpadami (6)
            Planowanie przestrzenne (5)
            Podział nieruchomości (2)
            Nadanie numeru porządkowego na nieruchomość (1)
        Referat Inwestycyjno - Komunalny (2)
            Cmentarze (10)
            Komunikacja, drogownictwo i transport (5)
            Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe (15)
        Referat Oświaty (3)
        DRUKI (0)
        Podatki (6)
            Stawki podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego (1)
            Pobór podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego od osób fizycznych (5)
            Pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych (5)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (8)
    Zamówienia Publiczne (0)
        Przetargi (0)
            2024 (0)
                Otwarte (11)
                Zakończone (6)
                Unieważnione (9)
            2023 (0)
                Otwarte (1)
                Zakończone (28)
                Unieważnione (15)
            2022 (0)
                Otwarte (1)
                Zakończone (21)
                Unieważnione (11)
            2021 (0)
                Otwarte (1)
                Zakończone (16)
                Unieważnione (8)
        Usługi społeczne (0)
            2021 (0)
            2020 (1)

Menu Przedmiotowe
    Raport dostępności (3)
    Prace Rady Gminy (0)
        Sesja Rady Gminy Goleszów - transmisja na żywo. (1)
        Prace Rady Gminy IX kadencji (2024-2029) ważne! (1)
            Skład Rady Gminy Goleszów (1)
            Termin najbliższej sesji wraz z porządkiem obrad (3)
            Uchwały Rady Gminy Goleszów IX kadencji wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych (30)
            Transmisje sesji Rady Gminy Goleszów (0)
            Protokoły z sesji Rady Gminy Goleszów (2)
            Materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Goleszów (0)
            Komisja Rewizyjna (0)
                Skład Komisji Rewizyjnej (1)
                Zakres działania Komisji (0)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (3)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (0)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (0)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                Zakres działania Komisji (0)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (1)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (0)
                Sprawozdania z działalności Komisji (0)
            Komisja Finansów i Rozwoju Gminy (0)
                Skład Komisji Finansów i Rozwoju Gminy (1)
                Zakres działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (2)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (0)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (0)
            Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (0)
                Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (1)
                Zakres działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (2)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (0)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (0)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego (0)
                Skład Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego (1)
                Zakres działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (2)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (0)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (0)
            Interpelacje i zapytania radnych (0)
            Raport o stanie Gminy Goleszów (1)
        Prace Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2024) (0)
            Skład Rady Gminy Goleszów (0)
            Uchwały Rady Gminy Goleszów VIII kadencji wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych (604)
            Termin najbliższej sesji wraz z porządkiem obrad (64)
            Transmisje Sesji Rady Gminy Goleszów (5)
            Materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Goleszów (1)
            Protokoły z sesji Rady Gminy Goleszów (64)
            Komisja Rewizyjna (0)
                Skład Komisji Rewizyjnej (0)
                Zakres działania Komisji (0)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (24)
                Materiały na najbliższe posiedzenie Komisji (0)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (23)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (6)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                Zakres działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (30)
                Materiały na najbliższe posiedzenie Komisji (0)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (29)
                Plan pracy Komisji (0)
                Sprawozdania z działalności Komisji (6)
            Komisja Finansów i Rozwoju Gminy (0)
                Skład Komisji Finansów i Rozwoju Gminy (0)
                Zakres działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (64)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (63)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (6)
            Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (0)
                Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (0)
                Zakres działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (55)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (54)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (6)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego (0)
                Skład Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego (0)
                Zakres działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (51)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (50)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (6)
            Interpelacje i zapytania (11)
            Raport o stanie Gminy Goleszów (5)
        Prace Rady Gminy VII kadencji (2014-2018) (0)
            Termin najbliższej sesji z porządkiem obrad (44)
            Uchwały Rady Gminy VII kadencji (321)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (44)
            Plan pracy Rady Gminy Goleszów (0)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy (0)
                Przedmiot działania Komisji (2)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (38)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (35)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (4)
            Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy (0)
                Zakres działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (17)
                Materiały na najbliższe posiedzenie Komisji (0)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (17)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (2)
            Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (0)
                Zakres działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (15)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (15)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (2)
            Komisja Budżetowa (do 31 stycznia 2017 r.) (0)
                Przedmiot działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (27)
                Protokoły z posiedzeń Komisji (27)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (2)
            Komisja ds. statutu Gminy (do 30 listopada 2016 r.) (0)
                Termin najbliższego posiedzenia Komisji ds. statutu Gminy (10)
                Protokoły z posiedzeń Komisji ds. statutu Gminy (11)
            Interpelacje, zapytania, wnioski i pisma radnych (20)
        Prace Rady Gminy VI kadencji (2010-2014) (0)
            Termin najbliższej sesji wraz z porządkiem obrad (0)
            Uchwały Rady Gminy VI kadencji ważne! (380)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (42)
            Materiały na nabliższą sesję Rady Gminy (0)
            Plan pracy Rady Gminy Goleszów na II półrocze 2014 r. (1)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy (0)
                Przedmiot działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (39)
                Materiały na najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej (0)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej (38)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (3)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (0)
                Przedmiot działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (39)
                Materiały na najbliższe posiedzenie Komisji (0)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (38)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (0)
            Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia (0)
                Przedmiot działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (40)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochorny Zdrowia (40)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (0)
            Komisja Finansów i Inwestycji (0)
                Przedmiot działania Komisji (1)
                Termin najbliższego posiedzenia wraz z porządkiem obrad (39)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Finansów i Inwestycji (45)
                Plan pracy Komisji (1)
                Sprawozdania z działalności Komisji (0)
            Posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy (0)
                Termin najbliższego wspólnego posiedzenia (1)
                Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji stałych Rady Gminy (3)
            Komisja Statutowa (0)
                Termin najbliższego posiedzenia Komisji Statutowej (2)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Statutowej (3)
            Komisja ds. statutu Gminy (0)
            Interpelacje, zapytania, wnioski i pisma radnych (38)
        Prace Rady Gminy V kadencji (2006-2010) (0)
            Uchwały Rady Gminy V kadencji ważne! (378)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (46)
        Prace Rady Gminy IV kadencji (2002 - 2006) (0)
            Uchwały Rady Gminy IV kadnecji (2002-2006) (362)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (45)
            Prace komisji Rady Gminy (0)
                Komisja Rewizyjna (9)
                Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy (14)
                Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia (8)
        Uchwały Rady Gminy III kadencji (1998-2002) (210)
        Uchwały Rady Gminy II kadencji (1994-1998) (304)
        Uchwały Rady Gminy I kadencji (1990-1994) (181)
    Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów (0)
        Zarządzenia 2024 (140)
        Zarządzenia 2023 (237)
        Zarządzenia 2022 (226)
        Zarządzenia 2021 (256)
        Zarządzenia 2020 (234)
        Zarządzenia 2019 (250)
    Budżet i informacje finansowe (0)
        2024 (0)
            Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa (2)
                Opinie RIO (3)
            Informacje finansowe (1)
        2023 (0)
            Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa (4)
                Opinie RIO (5)
            Informacje finansowe (6)
            Sprawozdania finansowe (2)
        2022 (0)
            Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa (4)
                Opinie RIO (7)
            Informacje finansowe (7)
            Sprawozdania finansowe (2)
        2021 (0)
            Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa (3)
                Opinie RIO (5)
                Budżet Gminy i jego zmiany (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
            Informacje finansowe (7)
            Sprawozdania finansowe (2)
        2020 (0)
            Budżet (0)
                Opinie RIO (8)
                Budżet Gminy i jego zmiany (0)
                    PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 - 2023 (1)
            Informacje finansowe (7)
            Sprawozdania finansowe (2)
        2019 (0)
            Budżet (0)
                Opinie RIO (6)
                Budżet Gminy i jego zmiany (26)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2023 (6)
            Informacje finansowe (7)
            Sprawozdania finansowe (2)
        2018 (0)
            Budżet (0)
                Opinie RIO (7)
                Budżet gminy na 2018 rok (2)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2023 (1)
            Informacje finansowe (5)
            Sprawozdania finansowe (1)
        2017 (18)
        2016 (19)
        2015 (20)
            Budżet i jego zmiany (1)
        2014 (15)
        2013 (17)
            Budżet i jego zmiany (2)
        2012 (9)
        2011 (10)
        2010 (12)
        2009 (10)
        2008 (11)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        2024 (0)
            Wójt (3)
            Radni (30)
            Pracownicy samorządowi (16)
        2023 (0)
            Wójt (1)
            Radni (15)
            Pracownicy samorządowi (41)
        2022 (0)
            Wójt (1)
            Radni (15)
            Pracownicy samorządowi (43)
        2021 (0)
            Wójt (1)
            Radni (15)
            Pracownicy samorządowi (38)
        2020 (0)
            Radni (15)
            Wójt (1)
            Pracownicy samorządowi (29)
        2019 (0)
            Radni (15)
            Wójt (1)
            Pracownicy samorządowi (33)
        2018 (0)
            Radni (45)
            Wójt (2)
            Pracownicy samorządowi (5)
        Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)
        Druki oswiadczeń majątkowych (2)
    Kontrole (0)
        Kontrole zewnętrzne (44)
        Kontrole wewnętrzne (4)
        Kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorcy (1)
    Ochrona danych osobowych (4)
    Plany rozwojowe gminy (1)
    Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (1)
        Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (0)
            Zestawienie aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleszów (2)
            Bażanowice (0)
                Obowiązujące plany (7)
                Archiwum (1)
            Dzięgielów (0)
                Obowiązujące plany (2)
            Cisownica (0)
                Obowiązujące plany (1)
                Archiwum (7)
            Godziszów (0)
                Obowiązujące plany (1)
            Kisielów (0)
                Obowiązujące plany (3)
            Goleszów (0)
                Obowiązujące plany (5)
                Archiwum (4)
            Kozakowice (0)
                Obowiązujące plany (2)
            Leszna Górna (0)
                Obowiązujące plany (4)
            Puńców (0)
                Obowiązujące plany (7)
        Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (0)
            Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (1)
            Archiwum (6)
        Zabytki (1)
        Ekofizjografia (1)
        Osuwiska (2)
        Bieżące prace planistyczne (2)
            Bażanowice (0)
                Archiwum (3)
            Cisownica (0)
                Archiwum (11)
            Dzięgielów (0)
                Archiwum (3)
            Goleszów (2)
                Archiwum (10)
            Leszna Górna (0)
                Archiwum (9)
            Godziszów (0)
            Kisielów (0)
        Zbiór danych przestrzennych (3)
    Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków (3)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (1)
        Otwarte konkursy ofert (40)
        Oferty w trybie art.19a (13)
        Konsultacje projektów aktów (71)
        Program współpracy (0)
            2022 (0)
            2021 (0)
            2020 (1)
            2019 (2)
            2018 (1)
            2017 (2)
            2016 (2)
            2015 (2)
            2014 (2)
            2013 (2)
            2012 (2)
            2011 (2)
            2010 (2)
            2009 (2)
            2008 (1)
            2007 (1)
        Dotacje (4)
    Nabór Pracowników (11)
    Kodeks Etyki Pracowników (5)
    Ogłoszenia (407)
        Obwieszczenia o polowaniach zbiorowych (0)
        Ogłoszenia inne (4)
        Obwieszczenia dotyczące decyzji środowiskowych (33)
    Ochrona Środowiska i informacja o środowisku (66)
        Informacja o wydanych decyzjach w sprawie usuwania drzew (53)
        Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (83)
        Informacje o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru (0)
        Ochrona powietrza (1)
    Zarządzanie kryzysowe (1)
    Gospodarka odpadami i ściekami (0)
        Gospodarka odpadami komunalnymi (18)
        Gospodarka ściekami (3)
    Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (4)
    Serwis Dziennika Ustaw (1)
    Sewis Monitora Polskiego (1)
    Serwis Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego (1)
    Zbiór aktów prawa miejscowego (339)
    Wybory (0)
        Wybory Parlament Europejski - 09.06.2024 (16)
        Wybory samorządowe 2024 (27)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 15.10.2023 r. (20)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (12)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28.06.2020r. (7)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12.07.2020 (2)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2019 (14)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (5)
        Wybory samorządowe 2018 (25)
        Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II (0)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Goleszów w okręgu wyborczym nr 12 (11)
        Rejestr wyborców - informacje (2)
    Działalność lobbingowa (2)
    Spółki prawa handlowego (0)
        Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o. (2)
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)
    Referendum (24)
    Zgromadzenia (0)
        Ustawa (1)
        Informacje (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (2)
    Petycje (1)
        rozpatrywane przez Wójta Gminy (0)
            Złożone petycje (45)
            Zbiorcza informacja o petycjach (0)
                2023 (1)
                2022 (1)
                2021 (1)
                2020 (1)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (1)
                2015 (1)
        rozpatrywane przez Radę Gminy (0)
            Zbiorcza informacja o petycjach (0)
                2023 (1)
                2022 (1)
                2021 (1)
                2020 (1)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (1)
                2016 (1)
                2015 (1)
            Złożone petycje (13)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (2)
    Informacje o planowanych pomiarach pem (1)

Informacje
    Redakcja (1)
    Dokumenty (3)

Kosz

2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij