Elżbieta Duraj

-        Przewodnicząca Rady Gminy

 

e-mail: eduraj@radni.goleszow.pl

Janusz Kożdoń  

-        Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

e-mail: jkozdon@radni.goleszow.pl

Piotr Brudny

-        Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

-        Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

 

e-mail: pbrudny@radni.goleszow.pl

Ryszard Florczykiewicz

-        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-        Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

e-mail: rflorczykiewicz@radni.goleszow.pl

Renata Hanus

-        Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

-        Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

-        Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

e-mail: rhanus@radni.goleszow.pl

Wojciech Hławiczka

-        Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

e-mail: whlawiczka@radni.goleszow.pl

Karol Lipowczan

            e-mail: klipowczan@radni.goleszow.pl

Andrzej Maciejczek

-        Członek Komisji Rewizyjnej

-        Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

-        Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

e-mail: amaciejczek@radni.goleszow.pl

Karol Macura

-        Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

-        Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

 

e-mail: kmacura@radni.goleszow.pl

Krzysztof Pońc

-        Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

-        Z-ca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

 

e-mail: kponc@radni.goleszow.pl

Magdalena Samosiuk

-        Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

-        Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

e-mail: msamosiuk@radni.goleszow.pl

Janusz Sikora

-        Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

-        Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

 

e-mail: jsikora@radni.goleszow.pl

Dorota Skark-Pieprzka

-        Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

-        Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

 

e-mail: dskark@radni.goleszow.pl

Edward Tomica

-        Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

-        Członek Komisji Rewizyjnej

 

e-mail: etomica@radni.goleszow.pl

Sławomir Żmija

-        Członek Komisji Rewizyjnej

-        Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

 

e-mail: szmija@radni.goleszow.pl