Karol Lipowczan

Przewodniczący Rady Gminy

 

klipowczan.rada@goleszow.pl

Elżbieta Duraj

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

 

eduraj.rada@goleszow.pl

Piotr Brudny

Z-ca Przewodniczącej Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

 

pbrudny.rada@goleszow.pl

Ryszard Florczykiewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

rflorczykiewicz.rada@goleszow.pl

Renata Hanus

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

rhanus.rada@goleszow.pl

Wojciech Hławiczka

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

whlawiczka.rada@goleszow.pl

Janusz Kożdoń

Członek Komisji Rewizyjnej

 

jkozdon.rada@goleszow.pl

Andrzej Maciejczek

Członek Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

amaciejczek.rada@goleszow.pl

Karol Macura

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

 

kmacura.rada@goleszow.pl

Krzysztof Pońc

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

 

kponc.rada@goleszow.pl

Magdalena Samosiuk

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

msamosiuk.rada@goleszow.pl

Janusz Sikora

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

 

jsikora.rada@goleszow.pl

Dorota Skark-Pieprzka

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

dskark.rada@goleszow.pl

Edward Tomica

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

 

etomica.rada@goleszow.pl

                                                       Sławomir Żmija

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

 

szmija.rada@goleszow.pl