Lipowczan Karol Wiesław - Przewodniczący Rady Gminy Goleszów

Duraj Elżbieta Joanna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Goleszów, Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Finansów Gminy,

Brudny Piotr - Zastępca Przewodniczacej Komisji Rozwoju i Finansów Gminy, Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Florczykiewicz Ryszard Józef - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Hanus Renata - Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Hławiczka Wojciech Artur - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Kożdoń Janusz - Członek Komisji Rewizyjnej

Maciejczek Andrzej - Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków, Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Macura Karol - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Pońc Krzysztof Dariusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Samosiuk Magdalena Agata - Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Sikora Janusz - Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy, Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Skark-Pieprzka Dorota Katarzyna - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Tomica Edward Piotr - Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Żmija Sławomir Robert - Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy