Andrzej Maciejczek – przewodniczący

Ryszard Florczykiewicz – zastępca przewodniczącego

Renata Hanus – członek

Krzysztof Pońc – członek

Magdalena Samosiuk – członek