W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Rada Gminy Goleszów nie rozpatrzyła żadnej petycji.