Ryszard Florczykiewicz – przewodniczący

Karol Macura – zastępca przewodniczącego

Edward Tomica  – członek

Andrzej Maciejczek – członek

Sławomir Żmija - członek