Ryszard Florczykiewicz – przewodniczący

Karol Macura – zastępca przewodniczącego

Janusz Kożdoń – członek

Andrzej Maciejczek – członek

Sławomir Żmija – członek