Piotr Brudny – przewodniczący

Dorota Skark-Pieprzka – zastępca przewodniczącego

Renata Hanus – członek

Janusz Sikora – członek

Sławomir Żmija członek