Zamawiający:


Tytuł przetargu:


CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2022-02-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-02-04 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące