Do zadań Audytora wewnętrznego należy w szczegolności:

1) implementacja i bieżąca aktualzacja funkcji audytu wewnętzrnego w Urzedzie Gminy Goleszow;

2) przeprowadzanie zadań audytowych (zapewniajacych);

3) przeprowadzanie zadań doradczych;

4) sporządzanie i aktualizacja karty audytu, podręcznika procedur audytu;

5) sporządzanie planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu rocznego.