W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. nie wpłynęła żadna petycja.