Przewodniczący Rady zawiadamia, że wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się  12 grudnia (poniedziałek) 2011 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

  
Porządek obrad:

  •   Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Goleszów na 2012 rok.