Tekst uchwały nr XXI/167/08

Obowiązuje od dnia 25 czerwca 2008 r.