Zbiorcza informacja o petycjach

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku do Wójta Gminy Goleszów wpłynęło 9 petycji. Jedną z petycji przekazano według kompetencji, do rozpatrzenia przez Radę Gminy Goleszów. Jedna petycja została wycofana. Petycje dotyczyły następujących spraw:

1.     Petycja w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2022 rok rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Żniwnej w Goleszowie

2.     Petycja w sprawie remontu drogi gminnej - przedłużenia ulicy Olszowej w Goleszowie

3.     Petycja w sprawie remontu drogi gminnej - ulica Irysów w Cisownicy

4.     Wniosek/Petycja w sprawie elektromobilności

5.     Petycja w sprawie stosowania preparatów, które są obecnie w fazie badań

6.     Petycja w sprawie remontu drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w Goleszowie

7.     Petycja mieszkańców w sprawie budowy sieci wodociągowej na ul. Żniwnej w Goleszowie

8.     Petycja w sprawie wprowadzenia pakietu profilaktycznego dotyczącego stosowania witaminy D – petycja wycofana

Petycje rozpatrywano w ustawowym terminie, bez zbędnej zwłoki, o czym były informowane podmioty, które je składały.