W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. nie wpłynęła żadna petycja.