W okresie od 6 września do 31 grudnia 2015 r. nie wpłynęła żadna petycja.