Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

5) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych.