Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Goleszów

Kolorowy pasek

Zadania

Do zakresu działania Referatu Społeczno-Administracyjnego należy w szczególności:

1) zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne;

2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;

3) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady, wniosków komisji rady oraz ich przechowywanie;

4) przekazywanie – za pośrednictwem sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych;

5) przygotowywanie materiałów do planów pracy Rady i jej komisji;

6) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta;

7) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;

8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;

9) organizowanie szkoleń radnych;

10) zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi Gminy oraz sprawy kancelaryjno-techniczne;

11) prowadzenie rejestru korespondencji oraz rejestru faktur;

12) prowadzenie rejestrów umów;

13) przygotowywanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy;

14) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem Gminy, bądź kierowanie ich do właściwych referatów;

15) prowadzenie ewidencji wydanych poleceń wyjazdu służbowego;

16) realizacja ustawowych zadań związanych z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

17) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

18) obliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

19) ustalanie czasu pracy placówek handlowych usługowych i gastronomicznych;

20) prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych;

21) prowadzenie spraw dotyczących imprez masowych;

22) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek sytuacji kryzysowych;

23) współdziałanie z organami wojskowymi;

24) tworzenie formacji obrony cywilnej;

25) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności;

26) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń na rzecz obrony;

27) udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym;

28) zakwaterowanie sił zbrojnych;

29) opracowywanie i aktualizacja dokumentów w zakresie Akcji Kurierskiej;

30) opracowywanie i aktualizacja dokumentów Stałego Dyżuru;

31) opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Goleszów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa;

32) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem Systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Goleszów;

33) prowadzenie rejestru wywieszanych ogłoszeń, obwieszczeń, informacji, uchwał, itp. podlegających podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu;

34) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;

35) prowadzenie spraw Ochotniczych Straży Pożarnych;

36) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej - w tym ochrona przeciwpożarowa budynku Urzędu;

37) prowadzenie spraw odznaczeń;

38) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe;

          39) zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do internetu.

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Porębska-Jochacy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grażyna Porębska-Jochacy
Data wprowadzenia:2016-04-08 10:43:23
Opublikował:Grażyna Porębska-Jochacy
Data publikacji:2016-04-08 10:46:41
Ostatnia zmiana:2019-11-04 15:01:27
Ilość wyświetleń:595

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij