Informujemy, że w posiadaniu Urzędu Gminy znajdują się: „Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.” sporządzona w alfabecie Braille'a. Informacja może zostać udostępniona na żądanie osoby niepełnosprawnej.

Kontakt pod nr tel. 33 479-05-10 do 13 w. 38.