Przewodniczący zawiadamia, że Komisja ds. statutu Gminy odbędzie się

8 kwietnia (środa) 2015 r. o godz. 16.30

 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie

 

 

 

Porządek obrad:

 

1. Ogólne założenia statutu Gminy Goleszów.

2. Sprawy bieżące.