Przewodnicząca zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

 24 października 2014 r. o godz. 12.00 (piątek)

w sali sesyjnej UG Goleszów

 

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej z II półrocza 2014 r.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2014 r.
  4. Sprawy bieżące.