Przewodnicząca Komisji zawiadamia, że posiedzenie odbędzie się 18 września 2014 r. o godz. 12.00 w budynku GOKu.

 

Tematyka:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Analiza kosztów obchodów „Dni Goleszowa” w 2014 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2014 r.
4. Sprawy bieżące.