Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia odbędzie się  24 marca 2014 godz. 15.00.

 

Tematyka:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji.
3. Sprawozdania merytoryczne w zakresie działań realizowanych przez GOPS w 2013.
4. Sprawozdania merytoryczne w zakresie działań realizowanych przez GOK 
i Gminną Bibliotekę Publiczną w 2013.
5. Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy będące w kompetencji 
Komisji