Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 18 marca 2014 r. godz. 12.00

 

Tematyka:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Kontrola delegacji służbowych w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie.
3. Kontrola kosztów utrzymania Świetlic Gminnych za 2013 rok.
4. Sprawy bieżące.