Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie sie 17 grudnia 2013 r. o godz. 13.00

 

Tematyka:

1. Rozliczenie środków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek OSP.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2014 r.

3. Sprawy bieżące.