Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 15 lutego 2013 r. o godz. 14.00 (piątek) w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie przy ul. 1 Maja 5.

 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2. Rozpatrzenie skargi na Wójt Gminy Goleszów.

3. Sprawy bieżące.