Treść aktu

 

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 74/2012

Data aktu: 2012-11-20

w sprawie określenia górnych stawek  opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Data i miejsce ogłoszenia: 2013-01-09

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2013 pozycja 236  

Data wejścia w życie: 2013-01- 23

Zmieniany przez: -