Treść aktu

 

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 57/2012

Data aktu: 2012-09-28

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleszów

Data i miejsce ogłoszenia: 2012-10-24

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2012 pozycja 4198

Data wejścia w życie: 2012-11-07

Zmieniany przez: -