Treść aktu

 

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 58/2012

Data aktu: 2012-09-28

w sprawie podziału Gminy Goleszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data i miejsce ogłoszenia: 2012-10-24

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2012 pozycja 4199

Data wejścia w życie: 2012-11-07

Zmieniany przez: -