Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 21 września (piątek) 2012 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.


Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 2. Kontrola wykonania chodnika-kontynuacja

 3. Sprawy bieżące.