Ze względu na ochronę danych osobowych załącznik do zarządzenia nie został opublikowany.