Uchylone z dniem 23 kwietnia 2012 roku zarządzeniem Nr 62/12 Wójta Gminy Goleszów z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów