Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

13 marca (wtorek) 2012 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

   

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Przystąpienie do kontroli wykonania łazienek w 3 lokalach komunalnych, w budynku wielorodzinnym w Puńcowie ul. Widokowa 24. Zapoznanie się z dokumentacją i wyjaśnieniami w tej sprawie (wizja lokalna).
  3. Sprawy bieżące.