Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 83/2011

Data aktu: 2011-10-26

w sprawie: określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów.

Data i miejsce ogłoszenia: 2011-11-18

 Dz.Urz. Województwa Śląskiego nr 272 poz.4529

Data wejścia w życie: 2011-12-03

Zmieniany przez: -

 

Treść aktu