Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że kontynuacja posiedzenia Komisji odbędzie się 24 stycznia (wtorek) 2012 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.