Załączniki do protokołów będące uchwałami znajdują się w folderze UCHWAŁY

http://www.goleszow.bip.net.pl/?c=426