KODEKS  ETYKI

PRACOWNIKÓW  URZĘDU  GMINY

W  GOLESZOWIE (załącznik)