Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 28 listopada (poniedziałek) 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.      Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji.

3.      Gminny program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

4.      Przegląd placówek szkolno – wychowawczych (SP Bażanowice, SP Puńców, SP Dzięgielów) – zapoznanie się z warunkami pracy i nauki – informacja.

5.      Sprawy bieżące.

 

Przegląd placówek rozpocznie się o godz. 12.30! w Szkole Podstawowej w Puńcowie.