Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

20 października (czwartek) 2011 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Zapoznanie się z materiałami oraz przystąpienie do kontroli budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Goleszowie.
  3. Sposób, terminowość oraz jakość wykonywanych inwestycji zakończonych w 2011 r.
  4. Sprawy bieżące.