1. W wyniku przeprowadzonego konkursu na Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego wybrano Pana Przemysława Misiarza.

2. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu z dnia 12 sierpnia 2011 roku
o konkursie na Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego.

W ocenie Komisji Konkursowej – protokół z dnia 30 sierpnia 2011 roku, kandydat uzyskał maksymalną ilość 15 punktów.