W dniu 1  sierpnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Goleszowie odbył się przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu nr 1 w przyziemiu budynku w Lesznej Górnej przy ul.Graniczna 3 usytuowanym na parceli nr 2036/2 objętej KW Nr  BB1C/00088926/5.
Cena wywoławcza 5,00 zł za 1 m2 + 23 % Vat miesięcznie + media
Do przetargu przystąpił  jeden oferent.
Oferent nr 1  Stolarstwo Robert Siekierka Dzięgielów
Cena złożona  przez oferenta  5,10 zł/m2 + 23 % Vat  (miesięcznie)
Przyjęta oferta: nr 1 - Stolarstwo Robert  Siekierka  ,Dziegielów