Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

21 czerwca (wtorek) 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

 

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola przyjmowania, rozpatrywania oraz sposobu załatwiania skarg mieszkańców gminy – ilość skarg i sposób ich rozpatrzenia.
  3. Informacja na temat kosztów utrzymania jednostek OSP.
  4. Ocena wykonania uchwał Rady Gminy za 2010 r.
  5. Przygotowanie planu pracy na II półrocze 2011 r.
  6. Sprawy bieżące.