Wójt Gminy Goleszów informuje, że do dnia 6 czerwca 2011 r. można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2010 roku.

Szczegółowe zasady, rodzaje i wysokość oraz tryb przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe określa uchwała nr 10/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.