Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 9 maja (poniedziałek) 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad: 

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.      Analiza działalności GOK-u i innych placówek kultury.

3.      Kalendarz imprez kulturalnych.

4.      Przegląd obiektów sportowych na terenie gminy – przedstawienie informacji.

5.      Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy będące w kompetencji Komisji.