Wójt Gminy Goleszów przyznał dotacje na wsparcie zadań publicznych z obszaru kultury fizycznej i sportu w 2011 roku dla:

1)Uczniowskiego Klubu Sportowego „Cisownica” w Cisownicy na zadanie pod nazwą „Umiem pływać” w kwocie 4 000,00 zł;

 

2)Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” w Goleszowie na zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu

gminy Goleszów oraz organizowanie imprez sportowych i zawodów w szachach” w kwocie 4 000,00 zł;

 

3)Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa w Dzięgielowie na zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy

Goleszów oraz organizowanie imprez sportowych i zawodów w dyscyplinie piłki siatkowej” w kwocie 4 000,00 zł;

 

4)Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa w Dzięgielowie na zadanie pod nazwą „Cross bike Dzięgielów 2011” w kwocie 3 000,00 zł.

 

 

Goleszów, dnia 25 lutego 2011 r.