Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 24 stycznia (poniedziałek) 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad: 

 

1.      Funkcjonowanie kompleksu boisk ORLIK – za ub. rok.

2.      Informacja o realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE. w 2011 r.

3.      Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy będące w kompetencji Komisji.