NIEBEZPIECZNE DOPALACZE

W związku z występowaniem na terenie całego kraju zagrożenia życia i zdrowia ludzi po użyciu tzw. dopalaczy, proszę o zapoznanie się z informacją Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.narkomania.gov.pl/portal oraz www.dopalaczeinfo.pl