Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie:  27 kwietnia 2023 r.

Obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.