Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 16 lutego 2023 r.

Obowiązuje od: 1 stycznia 2023 r.