Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie:  16 lutego 2023 r.

Obowiązuje do: 31 grudnia 2023 r.