Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
"Zagospodarowanie terenu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie."

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez możliwosci prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
11 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-06-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-06-24 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące